Kladno si připomnělo sté výročí úmrtí zakladatele Poldiny hutě

V neděli 20. ledna 2013 uplynulo sto let od úmrtí Karla Wittgensteina, zakladatele Poldiny hutě v Kladně. U příležitosti tohoto výročí byla na vstupu do Poldiny hutě 21. ledna 2013 odhalena pamětní deska. O významu zakladatelského činu Karla Wittgensteina pro město Kladno promluvili primátor města ing. Dan Jiránek a člen Společnosti Karla Wittgensteina Jiří Rezek.Životní osudy Karl Wittgensteina připomněl historik Mgr. Jiří Kovařík, někdejší dlouholetý vedoucí Muzea Strojíren Poldi. Mimo jiné zdůraznil i Wittgensteinovo mecenášství výtvarného umění i hudby a vyjádřil přání, kéž by se stejní mecenáši nacházeli i mezi současnými podnikateli u nás.Primátor Dan Jiránek a Jiří Rezek pak odhalili pamětní desku.Původně měla delegace města Kladna odjet ve výroční den Wittgensteinova úmrtí do Vídně a položit tam u jeho hrobu věnec. Kvůli nepřízni počasí se tato cesta neuskutečnila, a tak byl věnec položen u pamětní desky.


Už na zasedání 11. prosince 2012 bylo zastupitelstvem města Kladna pro veřejné prostranství mezi ulicemi M. Švabinského, L. Janáčka a Václava Rabase odsouhlaseno pojmenování Náměstí Karla Wittgensteina. Poprvé neslo jméno této významné osobnosti v letech 1939 - 1945 pokračování Čechovy ulice s vilkami mezi dnešními ulicemi H. Malířové a Vinšovou. Po skončení nacistické okupace však byl i na tuto část ulice rozšířen název Čechova.
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 08.02.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.