Přijďte na výstavu 120 let Poldiny hutěHistorie Poldiny hutě v datech


1886 Karl Wittgenstein se stává centrálním ředitelem Pražské železářské společnosti

1889 K. Wittgenstein zakládá kelímkovou huť na kelímkové kvalitní oceli pojmenovanou podle jeho manželky Poldihütte - Poldina huť

1903 patentována ochranná známka s ženskou hlavičkou v profilu

1908 Poldina huť zavedla jako první ocelárna v českých zemích výrobu v elektrických pecích

1910 patentována nerezavějící ocel Poldi Anticorro


Poldina huť v roce 1913

1938 Poldina huť vyrábí 300 značek ušlechtilé oceli a vyváží ji do 39 zemí světa

1939 - 1945 Poldina huť je součástí Reichswerke Hermann Göring A. G.

1946 vytvoření národního podniku se statutárním názvem Spojené ocelárny

1952 Spojené ocelárny, národní podnik (SONP) už tvoří jen obě hutě v Kladně

1972 u Dříně zahájena výstavba nového hutního závodu

1975 zahájila výrobu elektroocelárna, první část závodu na Dříni

1976 změna názvu na Poldi - Spojené ocelárny

1984 dokončena bloková a sochorová válcovna na Dříni

1989 do provozu uvedena středojemná válcovna na Dříni

1992 vznik holdingu Poldi a. s.

1993 hutní provozy v rámci privatizace získala společnost Bohemia Art s. r. o. Vladimíra Stehlíka (společnosti Poldi Ocel, Konstrukční oceli Poldi a Huť Poldi ušlechtilé oceli)

1996 zastavena veškerá hutní výroba a na společnosti Vladimíra Stehlíka byl podán návrh na konkurz

1998 koupila společnost Ferra Zdeňka Zemka "staré" hutní provozy Poldi včetně ochranné známky; Třinecké železárny si pronajaly sochorovou válcovnu na Dříni

1999 do "staré" Poldiny hutě vstoupila společnost Scholz Stahlzentrum Ost (dnes závod Poldi-hütte)

2002 Třinecké železárny odkoupily celý areál Poldi na Dříni

2009 se značkou Poldi vyrábějí jen dva závody Strojírny Poldi a Poldi-hütte, kde byl 1. října 2009 slavnostně uveden do provozu nový kovací stroj

Pokud Vás zajímá historie kladenských hutí, můžete se podívat i sem.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 04.11.2009. Verze pro tisk. O úroveň výše.