První ročník adventních koncertů v muzeu skončil

Jako čtvrtý, a tedy poslední adventní koncert v našem muzeu uvedlo v neděli 21. prosince Divadlo Lampion pořad Narodil se Ježíšek - Panáček, který vznikl na motivy lidových vánočních her a je plný známých vánočních písní.

Nechybí tu anděl (Claudia Eftemiadu), který zvěstuje Panně Marii, že počne z Ducha svatého.

A po Ježíšově narození jde tuto radostnou zvěst sdělit spícím pastýřům (Táňa Zemanová, Jakub Hubert, Hana Hubertová).

Ti se přicházejí poklonit narozenému Mesiášovi a přinášejí mu dárky.

Po pastýřích přicházejí s dary k Ježíškovi i tři mudrci (králové) od Východu (Drahomír Mráz, Martin Dusbaba, Waldtraut Ritterová).


Dojde ale ke sporu, jestli je Ježíšek králem, nebo pastýřem. Spor rozsoudí až anděl, který všem sděluje, že Ježíšek je pastýřem i králem všech, pokud ovšem mají čisté srdce.

A spolu s andělem a pastýři si zazpívají i Panna Maria a sv. Josef (Magdaléna Lážnovská, Justin Svoboda).

Fotografie © Zdeněk Kuchyňka.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 21.12.2008. Verze pro tisk. O úroveň výše.