Z návštěvy radního MVDr. Václava Beneše v Hornickém skanzenu Mayrau

Radní Středočeského kraje pro kulturu MVDr. Václav Beneš spolu s vedoucím oddělení kultury krajského úřadu Mgr. Tomášem Procházkou si ve středu 24. března v doprovodu ředitele Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeňka Kuchyňky prohlédli areál Hornického skanzenu Mayrau.

V řetízkových šatnách se zajímali o právě otevřenou výstavu Co jsme si zbořili, která připomíná technické památky, které zanikly v posledních deseti letech, nebo jsou zánikem bezprostředně ohroženy.

Zajímali se i o prostory, které dosud nejsou využívány ani návštěvníky, ani skanzenem a mnohdy zůstaly ve stavu, jak byly opuštěny v roce 1997. To je případ transformátorovny, kde zůstal v původní podobě zachován velín. Dnes už nefunkční část by měla v budoucnu sloužit jako depozitář Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Kurátor sbírek Tomáš Voldráb hosty seznámil s historií jednotlivých budov skanzenu i s jejich zamýšleným využitím pro návštěvníky, což je třeba případ bývalé kovárny, kde je kromě původního vybavení umístěn i hamr zapůjčený z Národního technického muzea v Praze.

Pochlubili jsme se i těžními stroji, z nichž asi nejmalebnější je původně parní stroj firmy Ringhoffer Praha z roku 1905. A hosty jsme zavedli i do štoly pod kopcem Homole a do tzv. Dýmnice, která slouží jako výcvikové středisko báňských záchranářů.


Foto © Jaroslav Vyšín, 2010
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 29.03.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.