Zahájení výstavy ilustrací Cyrila Boudy

Ve čtvrtek 8. září byla v Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně zahájena výstava ke 110. výročí narození malíře a grafika Cyrila Boudy. Vzácnými hosty na vernisáži byla umělcova manželka Helena Boudová a syn Jiří Bouda.

Ředitel muzea vítá paní Helenu Boudovou


Helena Boudová a Jiří Bouda v rozhovoru s Jaroslavem Perglem (zcela vlevo), synem jednoho z kladenských přátel Cyrila Boudy.

O Cyrilu Boudovi a jeho ilustrátorské tvorbě promluvil ředitel muzea Zdeněk Kuchyňka.

Připomněl především tu část tvorby, která je spojena s Kladnem, především díky bibliofilským tiskům Josefa Cipry st. (†1971) a Josefa Cipry ml., který byl spolu s manželkou a dcerou na zahájení také přítomen.

Josef Cipra (vpravo) v rozhovoru s paní Boudovou.

Protože, jak známo, Cyril Bouda rád hrával na flétnu, vystoupilo na vernisáži flétnové trio Základní umělecké školy v Kladně vedené Janem Klementem.


I když výstava může představit jen malou část Boudovy ilustrátorské tvorby, je důkazem umělcovy nezměrné pracovitosti a tvůrčí invence. Navštívit ji můžete do 27. listopadu 2011.


Foto © Jaroslav Vyšín a Josef Seifert, 2011

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.09.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.