Svatováclavské slavnosti na Budči 28. září 2009

Už od časného rána o svátku sv. Václava panoval na akropoli budečského hradiště čilý ruch. Jeden vedle druhého tu vyrůstaly nejrůznější stánky reprezentující nejrůznější druhy řemesel a samozřejmě i nabízející nějaké občerstvení (kterého ale - jak se ukázalo - nebylo vzhledem k počtu návštěvníků dostatek).Protože letošním slavnostem skutečně přálo počasí, byl zájem o ně nečekaně velký. Podle odhadů přišlo za celý den na Budeč mezi 1500 až 2000 návštěvníků, především rodin s dětmi.
Program už tradičně zahájila skupina historického šermu Thorax z Kladna, tentokrát příběhem o krčmáři, u nějž se schoval zloděj s truhličkou peněz. Protože krčmář nechtěl po dobrém pravým majitelům - rytířům úkryt zloděje prozradit, byli on i jeho žena podrobeni mučení.Pak byl zloděj chycen a potrestán na hrdle.

Jenže zlato zaslepilo i rytíře a ti se o ně utkali v kruté řeži.


O něco méně dramatické bylo loutkové divadlo Teatro Truhla, které sehrálo dvě představení Kočka a čert a Jezdci s Promissetownu.
A třetím bodem programu byl Mars angelicus, barokní skladby v podání souboru Ritornello s uměleckým vedoucím Michalem Pospíšilem.
Odpolednímu koncertu Ritornello ještě předřadilo jarmareční Píseň Staro-Nowou O Swatého Milého Wáclawa Žiwotě i strašliwém Mordu.
Zatímco tato představení měla své pevně stanovené začátky, u jednotlivých stánků bylo možno se podívat, nebo začít se zkoušením své zručnosti kdykoli.
Ve spolupráci s Naučným střediskem ekologické výchovy Kladno - Čabárna byla připravena malá poznávací přírodovědná stezka.

A jako její doplněk předvádělo občanské sdružení Falker z Dřetovic dravce, které si odvážné děti mohly i podržet na ruce.A na závěr občanské sdružení Ledovec připravilo pro děti naučný, ale poněkud drsný večerníček nazvaný Der Struwwel Peter.

V závěru Svatováclavských slavností přijeli na Budeč ze setkání se Svatým otcem ve Staré Boleslavi kladenský arciděkan P. Jiří Neliba, slánský děkan P. Pavel Táborský a kladenský farní vikář P. Jan Píška.


Na Svatováclavské slavnosti pořádané naším muzeem ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel dětí při ZŠ a Mš v Zákolanech a s obcí Zákolany finančně přispěl Hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath a Statutární město Kladno - Komise pro životní prostředí Rady města Kladna. Všem, kdo se na přípravě a zajištění slavností jakýmkoli způsobem podíleli, patří dík.

Foto © Zdeněk Kuchyňka a Jaroslav Vyšín, 2009
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 03.10.2009. Verze pro tisk. O úroveň výše.