Hosté z Cách ocenili naše nové muzeum

Dvě desítky členů Kulturního spolku Cáchy - Praha (Kulturverein Aachen - Prag) v čele s předsedkyní spolku Věrou Blažkovou navštívily ve dnech 8. - 11. srpna Kladno.
V sobotu 9. 8. přijal členy spolku na kladenské radnici primátor města Kladna Dan Jiránek. přítomni byli také náměstci primátora Antonín Kajgr a Miroslav Vacek a také starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková, která členy spolku hostila v neděli v Praze.


Přijetí na kladenské radnici ale začalo setkáním v nově upravené vstupní hale, kde jsou umístěny originály soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha z Mariánského sousoší na náměstí. Naše mučedníky a patrony připomněl v promluvě a modlitbě kladenský vikář P. Jaroslav Kučera z farnosti u sv. Václava v Kladně - Rozdělově.

O spojení Cách a Čech osobou sv. Vojtěcha promluvil dr. Werner Gugat. Připomněl, že už tisíc let jsou v Cáchách uchovávány ostatky sv. Vojtěcha, které tam přinesl mladý císař Otto III.

Po přijetí na radnici se cášští hosté vydali na Oslavy sv. Vavřince v kladenském zámku a v jeho okolí. Zámkem a zejména kaplí sv. Vavřince je provedl ředitel našeho muzea Zdeněk Kuchyňka, který je odpoledne také uvítal v nové budově muzea v Huťské ulici. Hosté z Cách se zajímali o historii Kladna, která je v muzeu představena dvěma částmi stálé expozice a také výstavou Data s osmičkou na konci, která ukazuje, že tolik významných dat s osmičkou v našich dějinách nemůže být jen pouhá náhoda.

Velmi je zaujala i výstava akvarelů Bedřicha Poláka ze 70. a 80. let minulého století konfrontující stav týchž památek s fotografiemi pořízenými o čtvrtstoletí později v roce 2006.
Při následném posezení ve víceúčelovém sále členové spolku hodnotili výsledky naší práce a všímali si i takových detailů, jako jsou třeba kvalitní osvětlovací tělesa. Upozornili ale i na některé nedostatky, kterých si jsme vědomi, především pokud jde o orientační systém ve městě, který by návštěvníky naváděl k muzeu.

Foto © Zdeněk Kuchyňka a Jaroslav Vykouk

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 27.08.2008. Verze pro tisk. O úroveň výše.