Postřehy z vycházky do bývalé Vojtěšské huti

V rámci Dnů evropského dědictví 2009 připravilo muzeum na sobotu 12. a na neděli 13. září vycházku po areálu bývalé Vojtěšské huti, kterou ale většina Kladeňáků zná pod poválečným názvem Huť Koněv. Zasvěceným průvodcem byl Tomáš Voldráb z občanského sdružení Huť Koněv.

Prohlídka začala v místě, kde v roce 1854 začala výstavba první vysoké pece v Kladně.

Dnes po ní není ani stopy, takže ji Tomáš Voldráb alespoň ukázal na obrázku.


Další zastávka byla u zásobníků na rudu.

Odtud vedla cesta ke vchodu do závodu Poldi Hütte, kde jsou budovy projektované významným vídeňským architektem Josefem Hoffmannem.

Poslední ze tří plynojemů v Huti Koněv.

Opuštěné a zdevastované budovy dnes slouží jako odkladiště všeho nepotřebného...

a také mohou posloužit jako kulisy, například k natáčení amerického filmu Stalingrad, což stále dokládají zbytky nápisů.

Poslední zastávka byla u zbytků vápenných pecí, které Václav Cílek v knize Makom nazval "chrám Nejsvětější Trojice neznámého božstva".

V roce 2008 byly tyto pece prohlášeny kulturní památkou, ale ani to ještě neznamená jejich trvalou záchranu.


Foto © Zdeněk Kuchyňka, září 2009

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 13.09.2009. Verze pro tisk. O úroveň výše.