Přednáška o historii Poldiny hutě

Až nečekaný zájem návštěvníků nejen starší generace vzbudila přednáška Mgr. Jiřího Kovaříka ze Strojíren Poldi a. s. ke 120. výročí založení Poldiny huti v Kladně.


Dlouholetý ředitel Muzea Poldi Jiří Kovařík svůj výklad proložil i zajímavostmi z historie této hutě, mimo jiné i o proměnách vzhledu ochranné známky hutě s profilem paní Leopoldiny Wittgensteinové.

Podoby ochranné známky Poldi z roku 1893, 1910 a ze současnosti.

Svůj výklad dovedl Jiří Kovařík až do poválečného období a k pohasnutí slávy této značky po roce 1989 pouze dodal, že na zhodnocení této etapy si budeme muset počkat, dokud neuplyne padesátiletá lhůta zabraňující zpřístupnění archivních dokumentů.

Pokud Vás zajímá historie kladenského hutnictví, více se o ní dočtete zde.

Foto © Jaroslav Vyšín

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 18.05.2009. Verze pro tisk. O úroveň výše.