Poutní slavnost na Budči 29. června 2008

Tradiční poutní mše v rotundě na Budči u Zákolan se letos konala přesně na svátek patronů tamního kostela apoštolů Petra a Pavla. Snad i díky krásnému počasí se mše zúčastnilo na devadesát věřících.

Mši sloužil duchovní správce farnosti P. Jaroslav Ptáček, OCr. z Unhoště.

P. Ptáček v homílii připomněl, že poutníci přicházejí na Budeč nejen kvůli patronům kostela, ale i kvůli sv. Václavovi, který se ve zdejším kostele jako chlapec učil čtení a psaní. "Příklad sv. Petra a Pavla i sv. Václava by nás měl nabádat k zodpovědnosti. Nejen k zodpovědnosti vůči sobě samým, vůči naší vlastní duši, ale i vůči lidem kolem nás. Na obraze Poslední soud Fra. Angelica vidíme po pravé straně Krista ty, kdo jdou do nebe. Jdou společně a drží se za ruce. Na jeho levé straně odcházejí zavržení do pekla. A ti jsou k sobě obráceni zády. To je obraz, který se netýká jen věřících, ale platí to třeba i v politice. Jestliže se k někomu obracím zády, nejsem ochoten mu podat ruku, usmát se na něho a jen se starám sám o sebe, připravuji těm druhým peklo už tady na zemi," zdůraznil P. Jaroslav Ptáček.

Celou mši doprovázeli hrou na varhany Petr Tvrdek a Ivana Karmazínová - Tvrdková a zpěvem Lucie Pěkná.

Ti pozvali po mši návštěvníky Budče na varhanní koncert se zpěvem, jehož výtěžek je určen na opravu varhan z roku 1905.


Rotunda na Budči je až do konce září otevřena pro návštěvníky vždy v sobotu a v neděli od 9 do 16 hodin a mše se v ní konají poslední neděli v měsíci od 14.00.
__Sezónu na Budči uzavře o posledním zářijovém víkendu Národní svatováclavská pouť (27. září od 10.30) a Svatováclavské slavnosti (28. září od 10.00).__
Foto © Zdeněk Kuchyňka
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 30.06.2008. Verze pro tisk. O úroveň výše.