Fotoreportáž z návštěvy středočeského hejtmana Davida Ratha v našem muzeu

Ve čtvrtek 9. dubna 2009 navštívil středočeský hejtman David Rath v doprovodu náměstka hejtmana Marcela Hraběte naše muzeum.
Ve vstupní hale se seznámil s průběhem rekonstrukce současné budovy muzea, která byla pro veřejnost otevřena 28. března 2008.

V úvodní části stálé expozice ředitel muzea upozornil na nejstarší sbírkové předměty ze zbořeného kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí, které vedly před 110 lety ke zřízení muzea.

Na výstavě Na úsvitě českých dějin, která představila výsledky záchranných archeologických výzkumů na raně středověkém hradišti u Klecan, středočeského hejtmana jako lékaře zaujaly doklady tehdejších léčebných praktik včetně trepanací lebek.

Zastavil se i u dvojhrobu muže a ženy, kteří byli pohřbeni držíce se za ruce.

Na výstavě Zapomenutý malíř Josef Bosáček si David Rath se zájmem prohlédl malířovu korespondenci s Mikolášem Alšem.

A nakonec jsme pana hejtmana pozvali na chystanou výstavu Ach, ty ženy.

Foto © Jaroslav Vyšín, 2009

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 21.04.2009. Verze pro tisk. O úroveň výše.