Svatováclavské slavnosti na Budči 28. září 2010

Letošním Svatováclavským slavnostem na Budči na rozdíl od předchozího roku nepřálo počasí. Už od soboty, kdy se na Budči konala 21. národní svatováclavská pouť, při níž celebroval mši svatou arcibiskup Dominik Duka, téměř nepřetržitě pršelo. Protože ještě v den konání slavnsotí v půl osmé na okna bubnovaly kapky hustého deště, bylo zrušeno účinkování skupiny historického šermu Thorax.
Pořadatele slavností se ale na déšť dobře připravili. Kromě dvou spojených velkých stanů, v nichž byly umístěny dílny pro děti, byly mezi kaštany před budečskou rotundou nataženy plachty, aby nabídka pro návštěvníky mohla být co nejpestřejší.

Nakonec se ale počasí umoudřilo a déšť ustal, takže se mohly konat i plánované programy pod širým nebem. Jako první se představilo Kejklířské divadlo z Doudleb pohádkou O kouzelné kuličce.

Jejím hlavním protagonistou byl Vojta Vrtek.

Ten předvedl i několik žonglérských kousků, například na doudlebském žebříku, tedy obráceném trakaři.


Půl hodiny po poledni přijel na Budeč v doprovodu své babičky Ludmily kníže Václav s družinou.


Václav při této návštěvě pasoval vybrané panoše na rytíře.


Kněžna Ludmila zase přijala vybrané dívky do své družiny a ověnčila je.

Po skončení slavnostního ceremoniálu odjel Václav s družinou na další ze svých hradů.


Po celý den si mohli malí i velcí návštěvníci vyzkoušet svou dovednost v dílničkách s tradiční výrobou.Nebo se alespoň podívat, jak pracuje kovář.


Vojta Vrtek se představil publiku ještě jednou v kejklířsko-žonglérském představení.

A po Divadelním souboru Cylindr s etiopským příběhem Oheň na hoře uzavřela program koncertem v rotundě Eva Henychová, která právě vydává nové album svých skladeb, jehož jeden z prvních výlisků alespoň návštěvníkům ukázala (a samozřejmě z něj zazpívala několik písní).


Na slavnostech samozřejmě nechybělo ani něco dobrého na zub (především kremrole místní výroby byly báječné).

Podle odhadu přišlo na Budeč během celého dne kolem sedmi stovek návštěvníků.


Foto © Jaroslav Vyšín a Zdeněk Kuchyňka, 2010
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 01.10.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.