Návštěva ve Velvarech, 1836

"Rozmilí rodiče!
Jak jsem z Prahy odešel, šel jsem tak kvapně k Velvarům, že bych byl jistě za 4 hodiny ty čtyry míle udělal; když jsem byl ale hodinu od Velvar, zabloudil jsem a přišel jsem do Velvar až po jedenácté hodině. Všeho toho pospíchání ale - utíkal jsem totiž bez kabátu a kabát jsem nesl na řemenu připatý - toho pospíchání tedy nebylo potřeba; nebo pan justiciér nejel tamodtuď až po čtvrté hodině. Z Velvar je víc než 4 míle do Litoměřic, a ačkoliv jsme s poštou jeli, bylo juž hodně tma, když jsme přijeli na silnici, a to jsme měli ještě dvě a půl míle domů. Jeli jsme tedy v noci, a poněvadž bylo potom zima, vzal pan justiciér plášť a zaobalil nás oba dva do něj, a tak jsme jeli ve tmě; kdyby byl postilión pořád netroubil, aby se nám vozy vyhýbaly, byli bysme spali oba dva..."

DOPIS RODIČŮM A LORI, 9. ŘÍJNA 1836

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 08.06.2006. Verze pro tisk. O úroveň výše.