Živé obrazy ze svatováclavských legend

Soubor Regii Caroli regis představil při Svatováclavských slavnostech 28. září 2014 pásmo Živé obrazy ze svatováclavských legend. Průvodní slovo tvořily úryvky ze dvou nejstarších hagiografických spisů - 1. staroslověnské legendy a latinské legendy nazvané podle slov, jimiž začíná, Crescente fide (Když rostla víra křesťanská..)

Kníže Vratislav posílá Václava na Budeč, aby se tam naučil písmům latinským, když už se u své babičky Ludmily naučil písmům slovanským.

Po Vratislavově smrti nechává jeho manželka Drahomíra zavraždit na Tetíně svou tchýni Ludmilu, která z rukou anděla přijímá palmu mučednictví.


Vratislavův starší syn Václav se ujímá vlády.


Jako zbožný křesťan sklízí obilí, mele z něj mouku a peče mešní oplatky - hostie.Pěstuje a sklízí také vinnou révu a lisuje z ní víno pro mešní účely.

Je svým mladším bratrem Boleslavem pozván na posvícení do Staré Boleslavi. Cestou na jitřní mši ho Boleslav napadne mečem.

Václav se mu ubrání a srazí ho na zem.

Boleslav ale přivolá své družiníky a ti Václava u chrámových dveří zabijí.


Jeho smrt oplakává matka Drahomíra a spolu s knězem Krastějem ho ve Staré Boleslavi pohřbí. Drahomíra v obavách o svůj život odchází z Čech do ciziny.


Boleslav je sužován výčitkami svědomí. Nechává proto Václavovo tělo převézt do Prahy a pohřbít v kostele sv. Víta.

Z Václava se stává světec a hlavní patron českého státu.


Což dokládá i závěrečná píseň Svatý Václave, vévodo české země...
Foto © Zdeněk Kuchyňka a Jaroslav Vyšín.
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 08.10.2014. Verze pro tisk. O úroveň výše.