*Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku*

Autor: PhDr. Zdeněk Kuchyňka

Ve čtyřech slovech "Narodil se Kristus Pán", kterými začíná jedna z nejznámějších koled, je shrnuta podstata vánočních svátků,
které spolu s Velikonocemi patří k největším svátkům křesťanského roku. Samotné slovo Vánoce, v němž slyšíme ohlas německého
weih - nachten, tedy posvátné noci, navozuje pocit čehosi tajemného, co přesahuje běžný denní život člověka. Na rozdíl od Velikonoc,
které jsou spojeny se židovským svátkem pesach a tudíž závislé na lunárním cyklu, mají Vánoce v kalendáři své pevné místo.
Od 4. století se v Římě slavil svátek narození Ježíše Krista, tedy vtělení Bohočlověka, "zjevení v těle", 25. prosince.
A toto datum převzal postupně celý křesťanský svět.© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 27.11.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.