Při Dni kraje se návštěvníci muzea vydávali na barokní kavalírskou cestu

V rámci Dne Středočeského kraje 28. října 2011 nabídlo muzeum malým i velkým návštěvníkům možnost vydat se na kavalírskou cestu, na níž v 17. a 18. století mladí šlechtici získávali nejrůznější zkušenosti a museli se vypořádávat i s mnohými nástrahami.
Prvním úkolem mladých šlechticů (a v muzeu i šlechtičen) bylo vybrat si a namalovat erb a dostatečně vznešeně znějící jméno zapsat brkem na průvodní list, na nějž byly postupně přivěšovány pečeti, dokládající, jakou výuku mladí šlechtici a šlechtičny absolvovali.Mladí šlechtici samozřejmě poznávali i pamětihodnosti míst, která na své cestě navštívili, a někdy si do cestovního deníku nakreslili i jejich obrázek.

Důležitou součástí výuky byl i tanec a vůbec umění pohybovat se ve vznešené společnosti.

Dámám při tanci nesměl chybět vějíř, který si mohly samy vyrobit.

Protože každý šlechtic byl zároveň i bojovník, jeho nezbytnou výbavou do dalšího života byla jízda na koni a umění šermířské.Zájem o zbraně byl vskutku nebývalý a dokonce i u těch nejmenších šlechticů.


Cesty tehdy nebývaly zcela bezpečné a nejednou se mladý šlechtic s doprovodem stal terčem zločinců. Jak vypadalo v období baroka právo a tresty, se mohli návštěvníci dovědět prostřednictvím zajímavé hry.

Na své cestě se ale mladí šlechtici mohli setkat s ještě zákeřnějším nepřítelem - s morem.

Takzvaná černá smrt zasáhla české země v období baroka dvakrát - v letech 1679-1680 a 1711-1715. Při té druhé zemřelo na 200.000 lidí a jenom v Praze 13.000, což byla třetina všech jejích obyvatel. Protože účinná obrana proti moru nebyla, lidé zkoušeli různé lektvary i modlitby k světcům chránícím před morem, jako byl například sv. Roch.

Díky pracovníkům muzea, kteří pod vedením Lucie Matoušové program zajišťovali, ale všech tři sta malých i velkých šlechticů šťastně dospělo až do konce svých barokních kavalírských cest,


Foto © Zdeněk Kuchyňka, 2011

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 28.10.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.