Bio Orion

Vážení návštěvníci, vzhledem k aktuální situaci v souvislosti Covid 19 jsou přednášky pozastaveny. Děkujeme Vám za pochopení.


Od října 2008 nabízíme ve spolupráci se skautským střediskem Orion Kladno pravidelná cestopisná promítání. Konají se ve víceúčelovém sále muzea každé druhé úterý v měsíci od 18:00. V době letních prázdnin máme letní prázdniny.

V roce 2011 byla obnovena tradice tzv. předfilmů, které jsou zařazovány před vlastní promítání. Jedná se o kratičká, maximálně desetiminutová povídání o vybraných akcích skautských oddílů (výpravách či táborech), zpravidla v podání mladších skautů.

Od roku 2013 bylo zavedeno symbolické vstupné 15 Kč na pokrytí nejnutnějších provozních nákladů. Díky tomu může Bio Orion fungovat i nadále. Přednášející vždy vystupovali a stále vystupují bez nároku na honorář, za což jim patří velký dík.

Co bylo:

Jak moc se může změnit cesta na malý sopečný ostrov v Atlantiku? Neuvěřitelně. A jak může 10 dní tam změnit váš život? Velmi. Vydáme se na průzkum tohoto kvetoucího ostrova plného strmých stezek a silnic, které jsou výzvou pro nejednoho řidiče.

Přednáška MUDr. Víta Zavadila o vzdálené zemi, kam se letí 3 dny a kterou navštívilo jen velice málo Čechů, se nebude týkat jen ornitologie, botaniky a přírodních poměrů, ale také neskutečných společenských poměrů této dislokované součásti Spojeného království.


Nové webové stránky Dr. Zdeňka Součka: www.fotosoucek.cz

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 03.12.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.