Dětský branný den na Mayrau 25. května 2010

V úterý 25. května se v Hornickém skanzenu konal - i navzdory dopolední nepřízni počasí - hojně navštívený Dětský branný den. Pro děti byl připraven bohatý program, při němž si ty odvážnější mohly vyzkoušet slaňování připravené báňskými záchranáři.


Ve zbytcích někdejší sedlárny byla připravena vzduchovková střelnice.

Jiné zbraně a vozidla přivezli milovníci vojenské techniky.

Připraveno bylo i loutkové představení Českého loutkového divadla a pásmo písniček žáků ZŠ z Vinařic.

Odpoledne jsme v Hornickém skanzenu Mayrau uvítali hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha.

Tajemník Klubu přátel hornických tradic Kladno Jaroslav Grubner mu jako upomínku na návštěvu předal model hornického vozíku.

V doprovodu ředitele Sládečkova vlastivědného muzea PhDr. Zdeňka Kuchyňky, vedoucího skanzenu Pavla Rolince, radních MVDr. Václava Beneše a Ing. Marcela Hraběte se pak David Rath vydal na prohlídku skanzenu.


Pýchou skanzenu je těžní stroj vyrobený firmou Ringhoffer v roce 1905, který byl v provozu až do ukončení těžby v roce 1997 a ještě dnes je provozuschopný.


Hejtmana Davida Ratha zaujal natolik, že si vyzkoušel roli obsluhy těžního stroje a prohlásil, že si připadá jako v knihách Julese Verna.

V budově Dýmnice dlouholetý báňský záchranář Jaroslav Grubner vysvětlil, jak se tady cvičili báňští záchranáři.

Při Dětském branném dnu ožila i kovárna, kde předváděl práci kováře František Korynta.


I tady si středočeský hejtman vyzkoušel, co znamená pracovat se žhavým železem.

A zjistil, že tato práce vyžaduje značný fortel.

Návštěva středočeského hejtmana byla pro pracovníky skanzenu příležitostí k zajímavým setkáním, například dlouholetého průvodce Jana Uváčka se senátorem Jiřím Dienstbierem.


Foto © Jaroslav Vyšín
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 27.05.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.