Cesta do pravěku - Den Středočeského kraje 2007

Nová budova Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně v Huťské ulici bude slavnostně otevřena 29. února 2008. Pracovníci muzea ji ale v rámci Dne Středočeského kraje 28. října alespoň na tento den zpřístupnili už nyní. A ne jen ledajak. Malé i velké zájemce pozvali na Cestu do pravěku a nabídli jim, aby se na tento den sami stali archeology. Přípravy probíhaly už delší dobu, ale v neděli ráno bylo potřeba připravit to nejdůležitější - oheň. I když v pravěku byla péče o oheň záležitostí žen, byl tento důležitý úkol svěřen muži. Ženy se ujaly jiné neméně důležité činnosti drcení zrna na mouku a přípravy těsta na placky nebo jiné dobroty.

Návštěvníky, z nichž někteří si zapomněli přeřídit hodinky na zimní čas a přišli tudíž o hodinu dříve, vítala budova muzea, vyzdobená prapory Středočeského kraje.Při vstupu do budovy byli všichni podrobeni hygienické prohlídce a zbaveni případných parazitů.

Pak mohli pokračovat do některé z dílen, které byly připraveny uvnitř budovy. V keramické dílně si mohli malí i velcí návštěvníci vyzkoušet výrobu keramiky stáčením z válečků.


Podepsané výtvory budou vypáleny a za měsíc si je jejich tvůrci mohou vyzvednout. U dalšího stolu čekala výroba šperků z měděných drátků a korálků.

A pak si zájemci mohli zkusit namalovat obrázek, kterým lidé v pravěku zdobili stěny jeskyní.


Další zábava na ně čekala venku. V archeologické sondě si mohli zkusit, jak se v pravěku pohřbívalo a jaké milodary dávali zemřelým do hrobu.

U pravěkých žen mohli ochutnat pečenou veverku (ačkoli bylo na pohled jasné, že jde spíš o kuře, sugesce byla příliš velká a ochutnali jen ti nejotrlejší).

Většina z přítomných dala přednost lovu na mamuta Pepu, po jehož skončení čekala na úspěšné lovce odměna v podobě mamutího řízku, který si ovšem museli sami upéct na ohni.


Někteří lovci právem konstatovali, že mamut běhá příliš rychle, takže není divu, že musel také odpočívat.

Ti, kdo mamuta neulovili, si mohli opéct alespoň hada navinutého na klacek.


Skutečný ponor do práce archeologa čekal na děti i dospělé pod stánkem (po zkušenostech z 28. září na Budči byli muzejníci připraveni i na případný déšť, který ale naštěstí nepřišel). V hlíně mohli zkusit štěstí při hledání rozbitých nádob a pokud byli úspěšní, mohli se pokusit nádobu sestavit a slepit.
Odhady celkového počtu návštěvníků se různí a pohybují se od 700 do 1000 návštěvníků.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 10.01.2009. Verze pro tisk. O úroveň výše.