VÝSTAVA 13 KM OBJEVŮ: PŘÍBĚHY SKRYTÉ POD ZEMÍ


Termín výstavy: 17. 6. 2022 - 30. 10. 2022
Foto z vernisáže 16. 6. 2022Výstava vás doslova vtáhne do pravěku a tehdejšího života lidí v našem kraji.

Vrtala vám někdy hlavou otázka, co všechno se dá objevit pod zemí? Velká archeologická výstava 13 kilometrů objevů přitažlivým způsobem představuje množství archeologických nálezů odkrytých při stavbě severního obchvatu města Slaného (silnice I/16 Slaný - Velvary).

Jak vypadaly domy lidí žijících hluboko v minulosti, jak hospodařili a jak pohřbívali své mrtvé? V letech 2018 - 2019 bylo během několika měsíců prozkoumáno více než 2500 archeologických situací na téměř 13 kilometrech trasy. Nejstarším nálezem z výzkumu je kamenný nástroj z mladého paleolitu (40 000-10 000 př. n. l.), vystaven bude i kompletní kostrový hrob muže kultury zvoncovitých pohárů s milodary.

A co dalšího vás čeká na výstavě?!

Nejvíce umu budete muset prokázat při tkaní.
Nejvíc cool se budete cítit v replikách pravěkého oblečení
a nejlépe si procvičíte svaly při mletí mouky pravěkými způsoby.
Uvidíte řadu video projekcí a 3D rekonstrukcí.


K dispozici bude publikace k výstavě, upomínkové předměty, pravěká převlékárna, dílny, zábavné hry a úkoly nejen pro děti.


Výstavu připravil široký tým odborníků a výstavních specialistů především z Archeologického ústavu AV ČR s podporou Města Slaného, Středočeského kraje a Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.

Slovem kurátora (Mgr. Karel Drvola, DiS.):
"Důraz je kladen mj. na eneolitickou kulturu zvoncovitých pohárů, která svými výboji ve třetím tisíciletí př. n. l. za masivního využití luků a šípů ovládla středoevropský prostor. U Slaného nám zanechala dosud největší v Čechách objevené pohřebiště s řadou ukázek umu tehdejších hrnčířů. Počtem 56 hrobových celků se blíží rozsáhlým moravským nekropolím. Lidé této kultury do jednoho z hrobů vložili i tehdy velmi cenný artefakt - měděnou dýku. S kovovými předměty (navíc původem většinou z "dovozu") se totiž tito poslední příslušníci doby kamenné teprve seznamovali. Nahlédnout ale bude možno i do dalších období pravěku až po středověk."

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 30.06.2022. Verze pro tisk. O úroveň výše.