Keltové ve středních Čechách

Putovní archeologická výstava, rozšířená o sbírkové předměty Sládečkova muzea a podpořená dílnami nejen pro děti

5. března až 6. června 2010

vernisáž 4. 3. 2010 v 17:00

Keltové ve středních Čechách je název putovní archeologické výstavy, již vytvořilo Regionální muzeum Kolín - zejména jeho tehdejší ředitelka, odbornice na Kelty, PhDr. Jarmila Valentová (dnes Národní muzeum v Praze). S bohatým doprovodným programem putovalo přes Regionální muzeum Mělník, které ji doplnilo svými sbírkovými předměty a které hlavně rozvinulo program pro školní kolektivy, přes Oblastní muzeum Praha-Východ v Brandýse nad Labem až k nám, do Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, aby seznámilo návštěvníky s lidem, který poprvé sjednotil Evropu. To je dle J. Valentové téma současné.
Ve výstavě lze nahlédnout do tehdejší světnice a také běžně používaných surovin, na vybrané šperky a řemeslně vyspělé výrobky z kovů, na dobře zachovanou keramiku i rekonstrukci hrobu, kde byly tyto předměty nejčastěji nacházeny. Vše je doplněno přehledně zpracovanými panely s doprovodnými texty a ilustracemi či fotografiemi.
Vůbec poprvé budou vystaveny nálezy z keltského oppida Stradonice u Berouna, které našemu muzeu ve dvacátých letech věnoval kladenský hodinář a numismatik Eduard Lorber. Původ a účel nálezů určil jeden z našich předních znalců keltské archeologie PhDr. Pavel Sankot z Národního muzea v Praze.
Děti výstava vyzývá k seznámení se s kulturou nebo keltskou mytologií prostřednictvím her, věštírny a dalších aktivit. V týdnu 24. – 28. 5. pak proběhne Keltský týden pro školní skupiny s komponovaným programem Sládečkova muzea ve spolupráci se sdružením Keltoi. Případné objednání je možné do konce března.

Srdečně Vás na výstavu zveme!

Více o Keltech na Kladensku a Slánsku.

A tady se můžete podívat, jaká byla vernisáž výstavy.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 05.03.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.