Ohlédnutí za 15. Svatováclavskými slavnostmi na Budči


Sobotní ráno nevyhlíželo zrovna optimisticky.. několik minut byl déšť i poměrně hustý.

Do desíti hodin se ale téměř zázračně vrátilo hřejivé babí léto.

A Svatováclavské slavnosti 2019 mohly začít šermířským představením kupiny Thorax, jejíž ležení se každým rokem rozrůstá a představení zlepšují!
V prostoru hradiště byly jako obvykle rozmístěny atrakce, stánky s ukázkami řemesel nebo se zajímavými produkty a výborným občerstvením.

Letošní novinkou byly tyto důmyslné a fascinující konstrukce...


Slavnosti oficiálně zahájili jejich hlavní organizátoři s díkem všem dobrovolníkům, bez nichž by uspořádání této akce bylo nemyslitelné. Zleva: ředitelka MŠ a ZŠ Pod Budčí Mgr. Šárka Třísková, starostka obce Zákolany PhDr. Lucie Wittlichová a ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Chybí snad jen P. Petr Bubeníček za Římskokatolickou farnost Roztoky, pod kterou spadá rotunda sv. Petra a Pavla na Budči. Ten ale již den před tím tamtéž vedl poutní Svatováclavskou mši.

Následovalo představení pro děti O neposlušných kůzlátkách...

...které děti nenechalo pouze sedět a sledovat, ale také je do děje zapojilo.


Průvod knížete Václava přišel letos od Zákolan.

Mladý kníže Václav skromně vítal své "poddané" z koně.

V průvodu účinkují především děti ze Zákolan, na podiu pak zpívají výpravnou píseň o svatém Václavu.

Mezi tím po celý den probíhaly v rotundě sv. Petra a Pavla komentované prohlídky s odborníky na historii.


Jinde ukázky tradičních a dnes již málo viděných řemesel… řezbářství, sklářství… ...ale také ukázka hraní na flašinet, prodej a povídaní o medu, případně ochutnávání medoviny...

Součástí nabídky muzea byla také Svatováclavská stezka, na níž byly děti od 6 do 99 let vysílány po obvodu akropole, aby zde plnily úkoly a hádanky na téma život a doba sv. Václava". Prvním úkolem bylo namlít mouku na žernovu.

Odměny za úspěšné absolvování stezky byly pestré (a volitelné).

Dobrou náladu podpořilo taneční a hudební vystoupení skupiny Čágo Belo ze Zahrady Kladno.


Na závěr proběhl ještě koncert varhanní duchovní hudby v rotundě v podání rodiny Tvrdkových, aby i země si přišla na své a obdržela těsně po skončení slavností trochu osvěžujícího deště.

Zavzpomínat si můžete také ještě ve videu Jiřího Blína.


Pozvánka na slavnosti vypadala takto.

Tímto sezóna na Budči pro letošek končí a těšíme se opět v květnu příštího roku.
Foto (C) Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, 2019

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 28.08.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.