Masopust 2019 - fotografie

Fotografie z bujarého setkání masopustních průvodů v Hornickém skanzenu Mayrau a jejich veselení při různých tradicích… Letošní masopust na Mayrau se i přes chladné počasí vydařil! Poveselit se do skanzenu přišlo více než 1700 návštěvníků.
Část z nich přijela vlakem a posílenými autobusy linky 609, které zajistilo Statutární město Kladno.


Po 15. hodině se do skanzenu začaly scházet masopustní průvody z Tuháně, Podprůhonu. Libušína a z Vinařic.

Za zřizovatele - Středočeský kraj - se na masopustní veselí přišel podívat předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Ing. Zdeněk Štefek.


V čele průvodu vinařických maškar šel starosta Petr Suchý.

A nechyběli v něm ani dva z ciziny dorazivší Krampusové (čerti).

Na pódiu účastníky uvítali ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně Zdeněk Kuchyňka. Vinařický starosta Petr Suchý přečetl přítomným masopustní práva a udělil jim souhlas s provozováním nevázaného veselí. Program uváděl Milan Illéš.

Poté se představily královny jednotlivých masopustních průvodů.Samozřejmě nemohla chybět porážka klibny (kobyly)...

.. . a pochovávání basy.

K dobré zábavě přispěla i Krušnohoská dudácká muzika, při jejíž hudbě masky neodolaly chuti zatančit si.

V kovárně u ohně se samozřejmě nejvíc líbilo čertům!

Foto © Zdeněk Kuchyňka a Jaroslav Vyšín - SVMK, 2019

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 25.02.2019. Verze pro tisk. O úroveň výše.