Vyhlášení VI. ročníku fotografické soutěže

Komise Rady města Kladna pro životní prostředí a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
vyhlašují VI. ročník soutěže Příroda Kladenska

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ NA TÉMA ZELEŇ VE MĚSTĚ

Tentokrát zaměřte svou pozornost na přírodu, která se hlásí o slovo přímo uvnitř města. Může jít o městské parky, soukromé zahrádky, o samotě stojící stromy, ale třeba i obyčejný sídlištní trávník nebo dokonce plevelem oživenou spáru mezi dvěma dlažebními kostkami. Foťte a nebojte se! Těšíme se na Vaše snímky.

Podmínky soutěže:

Zasílejte fotografie pořízené na území města Kladna, barevné i černobílé, formát 13 × 18 cm a větší. Maximální počet fotografií od jednoho autora je 12. Soutěž je určena výhradně amatérským fotografům bez ohledu na místo jejich bydliště.

Věkové kategorie:

  1. do 15 let včetně
  2. 16 a více let

Organizace:

Soutěž trvá od 1. května do 12. listopadu 2010. V prosinci zasedne odborná porota a v každé kategorii vybere nejhodnotnější snímky. Nejlepší fotografie budou vystaveny v lednu 2011 ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně. Pro autory vítězných fotografií jsou připraveny lákavé ceny.

Každá fotografie musí být na zadní straně označena štítkem s následujícími údaji:

  1. Název práce
  2. Místo, odkud záběr pochází
  3. Jméno autora, jeho věk
  4. Adresa a telefon autora
Zásilku označte slovem FOTO a zpáteční adresou a do 12. 11. 2010 doručte na adresu: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Huťská 1375, 272 01 Kladno Fotografie budou po skončení soutěže uloženy v archivu muzea a vyhlašovatelé si vyhrazují právo použít hodnotné snímky k výstavním a publikačním účelům s uvedením autora.

Partneři výstavy:

Soutěž probíhá za finanční podpory Statutárního města Kladna.

Propozice soutěže ke stažení

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 16.11.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.