17. setkání hornických měst v Kladně a Den horníků na Mayrau

O víkendu 7. - 9. září 2013 se splnil sen kladenských příznivců hornických tradic, když se Kladno stalo hostitelem 17. setkání hornických měst. Kladenské fedrování začalo v pátek 7. září v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde po hornické hymně v podání Hornického pěveckého sboru pod vedením Romana Makaria přítomné uvítal primátor města Kladna ing. Dan Jiránek a praporům poté požehnal kladenský arciděkan P. Jiří Neliba. Poté zazpíval mužský pěvecký sbor ze Saarbrückenu a Hornický pěvecký sbor z Kladna.
Program poté pokračoval v zámecké zahradě, kde primátor Dan Jiránek pokřtil novou knihu Josefa Seiferta a Jiřího Kovaříka Doly, hutě a Kladno.


Poté pan primátor spolu s předsedou Klubu přátel hornických tradic Kladno ing. Eduardem Michalíčkem předali ocenění za celoživotní přínos k uchování hornických tradic a záchranu hornických a hutnických památek. Jako první převzal ocenění bývalý vedoucí Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích Bořivoj Hasman.


Mezi dalšími oceněnými byli zasloužilí členové Klubu přátel hornických tradic: ing. Štěpán Matula,


Karel Melichar,


Jan Uváček,


ing. Vladimír Protiva,


Josef Seifert,


dlouholetá archivářka Kladenských dolů PhDr. Anna Mayová,


a historik kladenského hutnictví Mgr. Jiří Kovařík.

Ocenění za podporu při uchovávání hornických tradic převzal také primátor Dan Jiránek.


V sobotu dopoledne pak z Náměstí Starosty Pavla prošel krojovaný průvod na Sletiště, kde představitelé města Kladna dekorovali prapory hornických spolků stuhou ze 17. setkání hornických měst v Kladně.Představitelé města Kladna na pódiu na Sletišti - zprava primátor ing. Dan Jiránek, náměstkové primátora ing. Miroslav Bernášek a Vojtěch Volf, radní pro kulturu Miloš Vrchlavský, radní pro obaklst sportu a volného času Otakar Černý ml., náměstek hejtmana Středočeského kraje a 1. náměstek kladenského primátora Bc. Zdeněk Syblík, předseda Klubu přátel hornických tradic Kladno ing. Eduard Michalíček a náměstek primátora města Chomutova Bc. Martin Klouda, který předal Kladnu štafetu pořádání setkání hornických měst. U mikrofonu perkmistr Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky Miroslav Šťastný.

Zatímco na kladenském Sletišti na dopolední program připravený k setkání hornických měst navázaly Dny města Kladna, v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích začaly v 15 hodin nástupem Klubu přátel hornických tradic oslavy Dne horníků. Přítomné uvítal radní Středočeského kraje pro oblast kultury ing. Zdeněk Štefek (na fotografii uprostřed) a ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka.Jako při každém setkání hornických měst byly i v Kladně (byť v hornickém skanzenu, který leží na katastru Vinařic) předány ceny Permon 2013. Jednu z pěti udělených cen obdržel Klub přátel hornických tradic Kladno a z rukou perkmistra Miroslava Šťastného a primátora Dana Jiránka ji převzal předseda klubu Eduard Michalíček.Zprava: primátor Dan Jiránek, místopředseda Klubu přátel hornických tradic Pavel Kastner, perkmistr Miroslav Šťastný, předseda klubu Eduard Michalíček a ředitel muzea Zdeněk Kuchyňka.

Foto © Jaroslav Vyšín a Zdeněk Kuchyňka
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 29.12.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.