Vernisáž výstavy Mařákovi žáci znovu v akci

V sobotu 31. srpna 2013 byla zahájena výstava Mařákovi žáci znovu v akci, která představuje výsledky letní krajinářské dílny, kterou uspořádalo Lektorské oddělení Národní galerie v Praze v roce 2012 v Zákolanech a v jejich okolí. Kurátorka výstavy Monika Sybolová v úvodu připomněla, že Julius Mařák se svými žáky zajížděl malovat do plenéru i na jiná místa Čech, ale krajina kolem Okoře a Zákolanského potoka byla pro mnohé jeho žáky největší inspirací.
Při malování byla vybírána místa, která volili na konci 19. století i Mařákovi žáci. U obrazu Markéty Píchové malovaném z Kovárských strání Monika Sybolová upozornila, že do pozadí obrazu se dostala i silueta Kladna.


Připomněla dále, že díky zákolanské starostce Lucii Wittlichové měli účastníci letní krajinářské školy podobné podmínky jako jejich předchůdci před více než sto lety. Ubytování měli zajištěno ve škole, kde se i stravovali, a navíc měli k dispozici i ateliér v bývalé Piánce Dalibor, kde byly v rámci školy uspořádány i další akce, např. beseda s malířem a grafikem Janem Hískem, nebo divadelní představení.


Zákolanská starostka Lucie Wittlichová na fotografii druhá zleva.

V závěru výstavy mají návštěvníci možnost uvidět pianino Dalibor, vyrobené v Zákolanech, na nějž jedna z účastnic letní krajinářské dílny Svatava Švihlíková krátce zaimprovizovala.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 02.09.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.