Od městečka ke královskému hornímu městu

Autoři expozice: PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Bc. Lucie Matoušová
Grafická realizace: Tomáš Glasberger
Vznik: 2011/2019

Expozice Od městečka ke královskému hornímu městu mapuje historii Kladna od Váňova nálezu uhlí v roce 1846 do povýšení Kladna na královské horní město na sklonku 19. století. Připomíná i rozvoj hutnické výroby, která spolu s dolováním uhlí vynesla Kladnu pojmenování "český Manchester". Hospodářská prosperita se samozřejmě odrazila i ve společenském životě, v němž nezaměnitelnou roli se svými sportovními, ale i vzdělávacími a kulturními aktivitami hrál například Sokol. S rozvojem průmyslové výroby souvisejí i počátky dělnického hnutí, zejména dělnické bouře v roce 1889, které jsou zde také připomenuty.


V roce 2019 byla expozice renovována a přibyla do ní ukázka hornické / dělnické kuchyně přelomu 19. a 20. století. A tak zde kromě modelu vysokých pecí, obrazů železáren, městských vedut a map nechybí ani modelová domácnost s kamny, kameninovými hrnci, bandaskami, kafáči, neckami či unikátní lidickou skříní.

O historii hornictví na Kladensku se můžete více dočíst zde.

Stručné dějiny hutnictví v Kladně najdete zde.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.01.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.