Muzeum v Základní škole Vodárenská 2116

Pracovnice muzea přivezly v úterý 25. září do Základní školy Kladno, Vodárenská 2116, sbírkové předměty, z kterých si děti vytvořily vlastní muzeum.

Děti ze 6. třídy se nejprve seznámily s tím, co si představit pod pojmem dějiny, historický čas a historické prameny.

Poté zařazovaly jednotlivé historické události na časovou osu.

Barevné úseky přitom označovaly trvání jednotlivých epoch.

Exponáty měly děti ve školním muzeu rozděleny do 4 tématických bloků: archeologie,

domácí potřeby,

škola a hry,

oděvy.

Muzeem pak děti provedly své spolužáky z ostatních tříd.


K tomu vyrobily i pěknou muzejní nástěnku.

Součástí muzea byly i předměty, které přinesly samy děti a paní učitelka.


Foto © Renáta Malá.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 25.09.2007. Verze pro tisk. O úroveň výše.