NA PŘELOMU EPOCH

Výstava o městě Kladně v letech 1889-1914

Vernisáž - čtvrtek 20. 4. 2023 od 17:00

Termín výstavy: 21. 4 - 1. 10. 2023

Další z velkých výstav Sládečkova vlastivědného muzea moderním a atraktivním způsobem představí pomocí těch nejlepších předmětů z našich sbírek epochu, kdy se Kladno "vyšvihlo" mezi přední průmyslová centra rakousko-uherské monarchie a císař František Josef I. je v květnu roku 1898 povýšil na královské horní město. Prostor bude věnován kladenským starostům Josefu Hraběti i Jaroslavu Hruškovi, stavebnímu vývoji města s novými budovami radnice a kostela i velkolepé Krajinské výstavě, kterou Kladno pořádalo v roce 1902. Nemenší důraz jsme položili na význam kladenského průmyslu, který procházel složitou přeměnou ze zakladatelské podoby směrem k moderním továrnám a velkodolům, které přetrvaly takřka po celé 20. století. Kromě řady šachet v Kladně působily i železárny Pražské železářské společnosti a nově vybudovaná Poldina huť, zaměřující se na výrobu specializovaných ocelí světové kvality. Setkat se zde budete moci jak s prostými havíři a hutníky, tak i s "nekorunovaným ocelářským králem" Karlem Wittgensteinem a obávaným ředitelem dolů Gottfriedem Bacherem.

Členové kladenské starší generace si na výstavě připomenou průmyslovou minulost města, mládež se seznámí s těžkým životem našich předků a ti, kdo se do Kladna přistěhovali, si uvědomí, v jak slavném městě se rozhodli bydlet a žít.

*DOPROVODNÝ PROGRAM

Doprovodný program vznikl ve spolupráci se Statutárním městem Kladno a Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně.

Komentované prohlídky:

*Středa 17. 5. 2023 od 17:00 (uskutečněno)

Komentovaná prohlídka běžně nepřístupné radniční věže a obřadní síně vyzdobené malířem Adolfem Liebscherem. Počet míst je omezen. Rezervace přijímáme na propagace@omk.cz a tel.: 607 084 508. Upozorňujeme zájemce, že část prohlídky vyžaduje fyzickou zdatnost.


*Úterý 12. 9. 2023 od 17:00

Komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně na náměstí Starosty Pavla s výstupem ke kostelní věži, vysvětlením symboliky vybraných sakrálních předmětů, funkcí kostela a návštěvou fary. Počet míst je omezen. Rezervace přijímáme na propagace@omk.cz a tel.: 607 084 508. Upozorňujeme zájemce, že část prohlídky vyžaduje fyzickou zdatnost. Akce se uskuteční v rámci Dnů evropského dědictví zdarma.


*Čtvrtek 21. 9. 2023

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KLADENSKÉHO INDUSTRIÁLU

Čeká vás cesta přes industriální zónu bývalých kladenských železáren. Trasa vede částečně po veřejných komunikacích, částečně po vlečkách, ale hlavně místy, které většinou přejdete bez ohlédnutí a nebo se jim zdaleka vyhnete. Cesta trvá cca 2 hodiny, začíná a končí u muzea. Provází odborník na průmyslové Kladno MgA. Tomáš Voldráb. Součástí je možnost návštěvy výstavy od 16:30. Začátek trasy v 17:00 před budovou muzea. Vstupné 80,-Kč.

Počet míst omezen, rezervujte se předem na propagace@omk.cz.


© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 12.09.2023. Verze pro tisk. O úroveň výše.