Nová kniha fotografií ze starého Kladna

Kniha vydaná ke 111. výročí vzniku kladenského Klubu fotografů amatérů Camera představuje méně známé a zcela neznámé fotografie ze sbírky Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, které vybral kurátor sbírky J. Vyšín. Jsou na nich zachyceny proměny města i jeho obyvatelé od konce 19. století do počátku druhé světové války. Úvodní text K. Drvoly mapuje historii fotografie v Kladně od 19. století až do konce 30. let 20. století a připomíná mimo jiné takové osobnosti fotografického života v Kladně, jako byli František Šrotýř, Jiří Lomíček, Jaroslav Kmodras, Benedikt Valenta.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 17.05.2016. Verze pro tisk. O úroveň výše.