Pamětní list a medaile k 10. výročí Klubu přátel hornických tradic Kladno, z. s.

Letošní oslava svátku patronky horníků sv. Barbory v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích 10. prosince byla ve znamení oslavy 10. výročí vzniku Klubu přátel hornických tradic Kladno, z. s. K tomuto výročí byla připravena výstava, která připomíná aktivity klubu v uplynulém desetiletí, například restaurování hornických pomníků na kladenském hřbitově a u kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích i zřízení pomníku obětí důlního neštěstí na dole Nosek v Tuchlovicích v roce 1960, které nesmělo být v tehdejší době připomínáno. Pamětní listy a medaile obdrželi zakládající členové klubu Ing. Štěpán Matula, Bořivoj Hasman a Jan Uváček a zástupci kolektivních členů spolku, kteří se finančními příspěvky významně podílejí na jeho činnosti. Za Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o., jehož pobočkou je Hornický skanzen Mayrau ve Vianřicích, pamětní list a medaili převzal ředitel muzea PhDr. Zdeněk Kuchyňka.
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 12.12.2016. Verze pro tisk. O úroveň výše.