Permoníci na procházce

Procházka po centru Kladna se nově stává hrou o poklad. Děti při poznávání města pracují ve skupinách, ale nakonec zjistí, že k získání pokladu je potřeba, aby se celá třída spojila. Projdeme trasu od zámku, přes náměstí, ke kapli sv. Floriána a zpět na zámeckou zahradu. Budeme používat pomůcky jako dalekohled nebo historické fotografie, detailně si prohlížet nejvýznamnější kladenské památky nebo vyrábět malé sgrafito. A kromě prožité zábavy a nových vědomostí si každý odnese i malý dárek na památku.

Začátek procházky: před zámkem

Konec procházky: u kaple sv. Floriana

Délka programu: 1-1,5 h

Cena: 50 Kč/žák, pedagog zdarma

Návaznost na RVP:

stupeň vzdělávací oblast Vzdělávací obsah učivo
1. stupeň
Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme, Lidé a čas minulost a současnost obce, kulturní a historické památky města, významné události, proměny způsobu života, minulost kraje a předků

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 26.10.2023. Verze pro tisk. O úroveň výše.