Prázdniny na Budči začaly poutí

První prázdninový víkend byl na Budči u Zákolan ve znamení poutní slavnosti k svátku sv. Petra a Pavla, jimž je zasvěcena tamní rotunda. Na mši, kterou sloužil světící biskup pražský Karel Herbst, přišla v neděli asi stovka poutníků z bližšího i vzdálenějšího okolí. Slavnostní charakter mše podpořil svou účastí Ročovský smíšený pěvecký sbor se sbormistrem Jiřím Kurkou, který zazpíval mešní zpěvy a starobylé církevní skladby, mimo jiné i Hospodine, pomiluj ny a Svatý Václave.

Foto Zdeněk Kuchyňka
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 15.08.2007. Verze pro tisk. O úroveň výše.