Pozlacený mikrosvět - Území liliputů - Svět hmyzu / vernisáž

Na Den kraje 28. října 2010 zahájilo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně hned trojici výstav představujících velkoformátové mikro a makrofotografie živé přírody. V úvodní promluvě kladenský rodák univerzitní profesor Jaroslav Smrž z Přírodovědecké fakulty UK v Praze mimo jiné upozornil na úlohu středoškolských profesorů při šíření osvěty o přírodě kolem nás.

Vzpomněl při tom na profesora biologie na kladenské reálce Josefa Žofku, který ve třicátých letech - samozřejmě s tehdejší těžkopádnou fotografickou technikou a magnéziovým "bleskem" - fotografoval v kladenských šachtách důlní houby rostoucí na výdřevě štol.

Jeho slova potvrdil i bývalý ředitel Gymnázia Kladno, rovněž biolog, Zdeněk Sklenář. A vyjádřil radost nad tím, že se absolventi kladenského gymnázia vynikajícím způsobem uplatňují v oboru přírodních věd.

Svoji výstavu Pozlacený mikrosvět představil bývalý student Zdeňka Sklenáře i Jaroslava Smrže a "spiritus agens" celého výstavního projektu Jan Mourek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy společně se svou studentkou a spoluautorkou výstavy Janou Dvořákovou.

Oficiální zahájení ředitelem muzea Zdeňkem Kuchyňkou patřilo současně i další výstavě nazvané Území liliputů, kterou zapůjčila Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Jde o kolektivní dílo několika vědců, z nichž jmenujme alespoň Martina Černého a jeho kolekci makrofotografií vážek nebo Viktora Sýkoru, který se vernisáže osobně zúčastnil.

Jak je vidět, zájem návštěvníků o výstavené fotografie byl velký, a to na ně ještě čekala ve víceúčelovém sále třetí výstava Svět hmyzu, jejíž autor David Jobák zaostřil makroobjektiv svého fotoaparátu na celou řadu bezobratlých živočichů, jako jsou pavouci, mravenci nebo včely.

Atmosféru vernisáže příjemně doplnilo i občerstvení, na jehož zajištění se sponzorsky podílela prodejna sýrů Cheesy Kladno.

Foto © Jaroslav Vyšín, 2010

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 30.11.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.