Endemité naší květeny aneb o rostlinných vzácnostech, které jinde nenajdete

čtvrtek 20. 6. 2013 od 18 hod.

Přednáší předseda redakční rady časopisu Živa, doc. Jan Suda z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

V přednášce se dozvíte:

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 11.06.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.