Kladensko za 1. světové války

aneb jak poznamenala "Velká válka" Kladno a jeho obyvatele

12. června 2014 od 18 hod.

.

Poutavý výklad doprovodily desítky fotografií ilustrující život Kladna během "Velké války" - manifestace a stávky, připomněly také padlé vojáky, jejichž jména si pamatují dnes hlavně už jen pomníky, prostřednictvím několika fotografií z archivu muzea. Další dokumenty odkazovaly např. na práci žen v kladenských hutích vyrábějících součásti pro munici, reakci Kladeňáků na keťasení po válce atd.

-iz-

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 17.06.2014. Verze pro tisk. O úroveň výše.