Kladenský industriál

Přednáška MgA. Tomáše Vodrába přiblíží zdařilé i nezdařilé pokusy zachránit místní industriální památky.

čtvrtek 14. září od 18:00

Tomáš Voldráb je kurátorem sbírek Hornického skanzenu Mayrau. Dlouhodobě se zabývá industriální historií Kladna a okolí. Je členem Klubu přátel hornických tradic Kladno a občanského sdružení Kladno - Koněv, které realizovalo např. naučnou stezku "Industriální cesta Vojtěšskou hutí", výstavu studentských projektů pro Vojtěšskou huť a mnoho dalších akcí. Je také komentátorem při vyhlídkových vlakových jízdách areálem kladenských hutí nebo při tzv. Cestičce k Mayrovce.

Foto torza kladenských vápenných pecí: Jaroslav Vyšín (C)

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 30.08.2017. Verze pro tisk. O úroveň výše.