Kladno heraldické, 1. část: heraldika městská

přednáška Jaroslava Vykouka (Kladno)

čtvrtek 22. listopadu 2015 od 18:00

Přednáška se zabývá historickým vývojem kladenského a švermovského městského, respektive obecního znaku a jejich proměnami v čase. Pokouší se také objasnit některé nesrovnalosti v praktickém používání Kladenského znaku.
Přednáška je doplněna promítáním velkého množství fotografií a znakových kreseb.

Jaroslav Vykouk mladší (*1943) je původně pedagog, zajímá se o historii a heraldiku. Po svém otci převzal v r. 1997 funkci kronikáře města. Napsal řadu knih (např. Kladenský uličník, Kladenský tulák, Hnědý mrak nad Kladnem, nejnověji Kladenský starosta a jeho konflikt s dobou).

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 14.10.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.