Naši plazi a středoevropská herpetofauna

čtvrtek 12. 12 2013 od 18 hod.

Přednáška RNDr. Jiřího Moravce, CSc. (Národní muzeum v Praze) shrne informace o taxonomii a rozšíření našich plazů ve světle současných poznatků o systematice a biogeografii středoevropské herpetofauny.

Hlavní pozornost bude věnována zhodnocení pozice populací našich plazů v rámci celkových areálů rozšíření příslušných druhů.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.12.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.