Sv. Jan Nepomucký - světec temna?

čtvrtek 9. 5. 2013 od 18 hod. (pozor, změna termínu)


Přednáška připomene u příležitosti 620. výročí smrti generálního vikáře pražské arcidiecéze Johánka z Pomuka jeho životní osudy i jeho tzv. druhý život, kdy se v očích části naší veřejnosti stal světcem temna, tedy období pobělohorského náboženského útlaku.

Budou připomenuta i umělecká díla z Kladenska a Slánska, která dokládají úctu k Janu Nepomuckému už dlouho před jeho oficiálním svatořečením.


© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 24.04.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.