Přihlášení do adresáře

Pokud si přejete, abychom Vás informovali o připravovaných výstavách, akcích a nabídkách našeho muzea, vyplňte zde svoji e-mailovou adresu a klikněte na "OK".

Tímto uděluji souhlas Sládečkovu vlastivědnému muzeu v Kladně, p. o. se sídlem Huťská 1375, 272 01 Kladno, IČO 00410021, k zasílání obchodních sdělení na mou, níže uvedenou emailovou adresu:

Email:

Tento souhlas se týká pouze obchodních sdělení souvisejících s nabídkou produktů výše uvedené organizace a osobní data nebudou poskytnuta jakékoli třetí osobě.

Po vyslovení nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení formou odpovědi, bude elektronická adresa subjektu neprodleně vyřazena ze seznamu adresátů.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 24.08.2018. Verze pro tisk.