Příroda Kladenska 2005

Muzeum se podílelo na realizaci výstavy PŘÍRODA KLADENSKA opětovným vystavením panelů na téma soustava Natura 2000. Výstava, kterou každoročně pořádají Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna a občanské sdružení AVES, byla tentokrát věnována chráněným územím v regionu. Probíhala ve dnech 9. až 15. listopadu 2005 v kladenském zámku. Pomocí fotografií, map a stručných popisů byla představena všechna chráněná území v okrese Kladno. Návštěvníci byli také seznámeni s činností záchranné stanice pro handicapované živočichy a naučného střediska.

Pro školní kolektivy byl připraven nejen bezplatný vstup, ale i doprovodný vzdělávací program, při němž se děti například dozvěděly, jak se značí chráněná území nebo si samy vyzkoušely najít tato území na mapě.

Fotografovali Jaroslav Vyšín a Lukáš Krinke

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 24.11.2005. Verze pro tisk. O úroveň výše.