Velikonoční dílna

V úterý 16. dubna jsme si s 9. a 8. třídou ze ZŠ Vodárenská vyrobili kraslici, zamysleli se nad původem velikonočních svátků a velmi nás to bavilo.

Před tím nás také navštívila Lesní školka ze Srb, s níž jsme taktéž obarvili pár vajíček přírodně a vyrobili si vlastní velikonoční pohledy. Těšilo nás...!
Foto (C) SVMK, Lesní školka Srby

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 24.04.2019. Verze pro tisk. O úroveň výše.