Studie SVMK ve Středočeském vlastivědném sborníku 2015

V ročníku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy vyšly dvě studie: od PhDr. Zdeňka Kuchyňky Martinicové a Žďárští – dva spřízněné rody Slánska a Kladenska a od Mgr. Karla Drvoly Kladno - město autobusů.
Sborník si můžete zakoupit také na pokladně našeho muzea.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 19.01.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.