Seminář muzejních botaniků na Kladně

V předposledním květnovém týdnu bylo možné v okolí Kladna zahlédnout početnou skupinu muzejníků zkoumajících místní flóru. Sládečkovo vlastivědné muzeum se totiž pro rok 2013 stalo pořadatelem semináře botanické komise Asociace muzeí a galerií ČR, která sdružuje muzejní botaniky z celé republiky. Pracovní setkání s mezinárodní účastí (dorazili též tři kolegové ze Slovenska) bylo zahájeno v pobočce muzea - Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích. Kromě prohlídky skanzenu a večeře bylo pro účastníky na uvítanou připraveno také divadelní představení. Kladenské Divadlo V.A.D. představilo svoji autorskou hru Fe-érie o Kladně, která nenásilnou a vtipnou formou seznámila přítomné botaniky s historií dobývání uhlí a výroby oceli na Kladně.

Následující dny byly věnovány odborným přednáškám a především terénním exkurzím, které vedly do botanicky nejhodnotnějších území kladenského okresu: přírodního parku Džbán, přírodního parku Okolí Okoře a Budče a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Stranou zájmu botaniků nezůstaly ani místní rarity, kterými jsou opuštěné haldy bývalých dolů. Na nich lze najít zcela mimořádnou květenu, která už se dnes jen tak někde nevyskytuje.

Seminář se uskutečnil ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, Herbářem Univerzity Karlovy v Praze a Správou CHKO Křivoklátsko. Jeho uspořádání bylo možné díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR poskytnuté prostřednictvím AMG ČR. Finanční příspěvek poskytlo Statutární město Kladno z Fondu primátora města. Akci podpořil Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s., výrobce piva značky Bakalář. Muzeum děkuje za podporu všem uvedeným subjektům.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 27.05.2013. Verze pro tisk. O úroveň výše.