Z kladenských lesů vod a strání 2016

Odborný seminář o přírodě Kladenska a její ochraně

Pondělí 11. dubna 2016

Pořádá Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Program semináře:

8:30-9:00 Registrace účastníků
9:00 Zahájení
9:00-9:05 Úvodní slovo vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna
9:05-9:35 Jindra Mourková: Rorýsi v Kladně
9:35-10:05 Radovan Víta: Přehled managementových opatření provedených v ORP Kladno
10:05-10:35 Jiřina Dudová a kol.: Pasportizace dřevin v Kladně
10:35-11:00 Přestávka na kávu
11:00-11:30 Josef Spilka a kol.: Evropsky významné lokality Kladenska
11:30-12:00 Petr Starý: Záchranný program pro sovu pálenou
12:00-13:00 Oběd
13:00-14:00 Václav Somol: Kriticky ohrožené druhy rostlin Džbánu
14:00-14:30 Dana Belušová a Luděk Hora: Aktivity Naučného střediska ekologické výchovy
14:30-15:00 Richard Žižka a Tomáš Gremlica: Stezky do mobilu v nepřírodních biotopech na Kladensku
15:00 Zakončení semináře

Změna programu vyhrazena! Aktuální stav sledujte na těchto stránkách.

Organizační pokyny:

Účast na semináři je zdarma.

Seminář je určen pro veškeré zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Přihlášky posílejte na adresu krinke zavináč omk tečka cz (telefonicky na č. 312 256 163) nejpozději do 7. dubna 2016.

Během semináře bude zajištěno studené občerstvení (oběd obložená bageta), káva, čaj, nealko nápoje.

Místo konání:

Přednáškový sál Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, Huťská 1375, Kladno.

Doprava: BUS - 5 minut chůze od autobusového nádraží; VLAK - z železniční stanice Kladno linkou MHD č. 5 nebo č. 14 do zastávky Autobusové nádraží, dále 5 minut pěšky; AUTO - parkoviště přímo v areálu muzea.

Pořádají:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.
Český svaz ochránců přírody Kladensko

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 18.03.2016. Verze pro tisk. O úroveň výše.