Z kladenských lesů vod a strání 2017

3. ročník odborného semináře o přírodě Kladenska a její ochraně

Úterý 28. února 2017

Pořádá odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně.

Program semináře:

8:30-9:00 Registrace účastníků
9:00-9:05 Úvodní slovo vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna
Zoologie
9:05-9:30 Radovan Víta: Obojživelníci v PP Kyšice - Kobyla
9:30-9:55 Jitka Uhlíková: Návrat bobra evropského
9:55-10:15 Daniel Sedláček: Zimoviště netopýrů ve Vojtěšské štole u Svárova
10:15-10:40 Jana Neckářová (Petra Schnitzerová): Průzkum netopýrů na území Kladna
10:40-11:05 Radovan Víta: Plazi NPR Větrušické rokle
11:05-11:20 Dana Belušová: Nové pomůcky pro EVVO v rámci projektu Příroda člověku, člověk přírodě podpořeného z fondů EHP
11:20-11:50 Přestávka na kávu
Botanika
11:50-12:15 Michal Štefánek, Lukáš Krinke: Výskyt křivatce českého na Kačáku
12:15-12:40 Václav Somol: Výskyt zástupců rodu hruštička (Pyrola) na Džbáně
12:40-13:05 Michal Štefánek: Květena Krnčí a Volešky
13:05-13:35 Jan Ponert: Nečekaný nález Epipactis leutei na Milské stráni - jsou tyto kruštíky opravdu vzácné, nebo jen přehlížené?
13:35-14:30 Oběd
Krajina
14:30-15:05 Václav Somol, Jaroslav Pipek, Pavel Špryňar, Kateřina Tremlová: Příprava vyhlášení národní přírodní památky Vápnomilný bor u Líského
15:05-15:30 Jan Karbus, Vlastislav Vlačiha: Obnova bezlesí na Líské stráni
15:30-15:45 Lukáš Krinke, Michal Štefánek: Potulný management v krajině Kladenska
15:45-16:10 Jiří Kučera: Revitalizace Litovického potoka
16:10-16:35 Tomáš Gremlica: Nevhodné antropogenní zásahy v krajině Kladenska

Změna programu vyhrazena! Aktuální stav sledujte na těchto stránkách.

Organizační pokyny:

Účast na semináři je zdarma.

Seminář je určen pro veškeré zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Přihlášky posílejte na adresu krinke zavináč omk tečka cz (telefonicky na č. 312 256 163) nejpozději do 23. února 2017.

Během semináře bude zajištěno studené občerstvení (oběd obložená bageta), káva, čaj, nealko nápoje.

Místo konání:

Přednáškový sál Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, Huťská 1375, Kladno.

Doprava: BUS - 5 minut chůze od autobusového nádraží; VLAK - z železniční stanice Kladno linkou MHD č. 5 nebo č. 14 do zastávky Autobusové nádraží, dále 5 minut pěšky; AUTO - parkoviště přímo v areálu muzea.

Pořádají:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.
Český svaz ochránců přírody Kladensko

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 07.02.2017. Verze pro tisk. O úroveň výše.