Z kladenských lesů, vod a strání 2019

5. ročník odborného semináře o přírodě Kladenska a její ochraně

Úterý 26. února 2019

Pořádá odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně.

Litujeme, ale na seminář je možné se přihlásit již jen jako náhradník.

Počet přihlášených dosáhl kapacity přednáškového sálu.

Program semináře:

8:30-9:00 Registrace účastníků
9:00-9:05 Úvodní slovo vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna
Zoologie
9:05-9:35 Jan Karbus: Obnova tůní v nivě Bakovského potoka u Hřešic (podpora kuňky ohnivé a čolka velkého)
9:35-10:05 Libor Ševčík: Mapování hnízdního rozšíření ptáků v okolí Unhoště
10:05-10:30 Jitka Horáčková: Měkkýši přírodní památky Smečenská rokle
10:30-11:00 Pavel Špryňar: Nové entomologické objevy v chráněném území Pod Šibenicí u Velvar
11:00-11:30 Přestávka na kávu
Botanika, EVVO
11:30-12:00 Milan Marek: Ruderální flóra Kladenska
12:00-12:30 Václav Somol: Humulus lupulus - kapitoly z historie a současnosti
12:30-13:00 Milan Dundr: Čeho jste si možná nevšimli - několik námětů k pozorování rostlin očima učitele biologie
13:00-13:15 Dana Belušová: Aktivity NSEV Kladno-Čabárna
13:15-13:30 Michal Procházka: Ukliďme Česko na Kladensku
13:30-14:30 Přestávka na oběd
Ochrana přírody a krajiny
14:30-15:00 Vladimír Dobeš: Zkušenost obce Zákolany s péčí o přírodní památku Kovárské stráně
15:00-15:30 Barbora Čepelová: Co ví Nálezová databáze ochrany přírody o přírodě Kladenska?
15:30-16:00 Tomáš Gremlica: Současné limity růstu (na příkladech z ČR a Kladenska)
16:00-16:30 Radovan Víta: Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kladno - Jak to dopadlo

Změna programu vyhrazena! Aktuální stav sledujte na těchto stránkách.

Organizační pokyny:

Účast na semináři je zdarma.

Seminář je určen pro veškeré zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.

Během semináře bude zajištěno sladké občerstvení, káva, čaj, nealko nápoje. K obědu bude v místě konání podáváno grilované kuře s chlebem. Oběd je potřeba zamluvit předem.

Místo konání:

Přednáškový sál Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, Huťská 1375, Kladno.

Doprava: BUS - 5 minut chůze od autobusového nádraží; VLAK - z železniční stanice Kladno linkou MHD č. 5 nebo č. 14 do zastávky Autobusové nádraží, dále 5 minut pěšky; AUTO - parkoviště přímo v areálu muzea.

Pořádají:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Český svaz ochránců přírody Kladensko
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 27.01.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.