LUDVIKA SMRČKOVÁ - KLADENSKÁ RODAČKA

Termín výstavy 17. 2. - 18. 6. 2023

Vernisáž se uskuteční 16. 2. 2023 od 17:00 hodin

V den vernisáže bude od 16:00 hodin odhalena pamětní deska na rodném domě Ludviky Smrčkové (M. Horákové 384, Kladno).

Ve spolupráci se Statutárním městem Kladno jsme k letošnímu 120. výročí narození Ludviky Smrčkové připravili hned DVOJVÝSTAVU.

Výstavu věnovanou jejímu životu s názvem "Ludvika Smrčková - kladenská rodačka" pořádá Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Sklářskou tvorbu představí Galerie Cyrila Boudy (bývalý Merkur) výstavou s názvem "Ludvika Smrčková - sklářská designérka". Obě výstavy je možné navštívit od 17. 2. do 18. 6. 2023.

Ludvika Smrčková patří k nejvýznamnějším sklářským výtvarníkům 20. století. Její umělecký odkaz čítá několik tisíc realizovaných děl vyznačujících se záměrnou jednoduchostí, účelovostí a schopností objevit vnitřní krásu materiálu. Věnovala se jak navrhování unikátních kusů dekorativního skla, tak stolních souborů určených pro průmyslovou výrobu. Celoživotně uplatňovala snahu, aby i průmyslově vyráběné sklo určené širokým vrstvám obyvatel, neslo estetickou kvalitu.

"Ludvika Smrčková se na Kladně nejen narodila, ale celý život se do zdejšího kraje vracela. Ve výstavě budete moci obdivovat také její malby a kresby z regionu nebo dosud nezveřejněné fotografie," představuje výstavu její kurátorka Lucie Matoušová ze Sládečkova vlastivědného muzea.

PŘEDNÁŠKA:

25. 4. 2023 od 18:00h "Kladensko múzou Ludviky Smrčkové"

Přednáší Bc. Lucie Matoušová, kurátorka výstavy ve Sládečkově vlastivědném muzeu

(Huťská 1375, Kladno)

Vstupné 50,-Kč

Ludvika Smrčková byla velmi odhodlanou ženou, která se rozhodla svůj život věnovat českému sklářství. A když jednou nastoupila na neprošlapanou cestu průmyslové sklářské designérky, prostě šla bez ohledu na překážky, které musela překonávat. A nebylo jich málo. Přesto do českého sklářství první republiky přinesla zcela nový styl a nové formy. Snažila se propojovat umělce s průmyslem, aby tak povznesla českou sklářskou produkci. Jejím vyšším cílem se stalo ukazovat lidem krásu v drobnostech všedního dne a nacházet potěšení v přírodě a českém umění.

Kladeňáci jsou na Ludviku Smrčkovou právem hrdí. Málokterý rodák byl s Kladenskem spjat tolik, jako právě tato umělkyně. Na přednášce se podíváme, jaká místa Kladenska a okolí ji formovala a kde všude v jejím díle resonují.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 23.04.2023. Verze pro tisk. O úroveň výše.