Průvodce štolou


Pásový dopravník na elektrický pohon s improvizovaným náspem a důlním vozíkem.


Ukázka chodby v železné výztuži, deformované důlními tlaky.


Chodba vyztužená ocelovou výstrojí, zesílenou proti důlním otřesům polygonovou výdřevou. V pozadí je ukázka machanizovaného porubu se stojkami typu Gerlach, Schwatz a 4-SM. Stěnový pracovní prostor je dále zajištěn posuvnou štítovou výztuží chránící havíře a techniku proti závalu ze stropu i čelby.


Úpadní chodba vybavená typickou kladenskou dřevěnou výztuží na zub. Na podlaze jednokolejná dráha ukončená točnou umožňující odbočení důlního vozíku na trati.


Ukázka filtrační hráze sloužící k likvidaci důlního požáru. Potrubím je dopravována do požářiště směs vody a jemného popílku, který se usazuje za hrází, voda protéká a je odčerpávána.


Nově ražená chodba, v železné výztuží, kterou se narazilo na staré důlní dílo. Ražení je prováděno navrtáním čelby a jejím odstřelením důlní trhavinou. Vzniklá uhelná zásoba je odtěžena pomocí nátřasných žlabů a volný prostor se zajistí další výztuží. Přívod stlačeného vzduchu umožňuje pohon žlabového motoru, sbíječky, vrtačky, vzduchové lampy a ventilátoru k odvětrání pracoviště.


Kříž chodeb s ukázkou spojovací techniky - důlní telefon a dispečerské zařízení. Záchranářská základna se záložní výzbrojí a výstrojí - kyslíkové lahve, pohlcovače a dýchací přístroje.Vpravo od základny je tzv. ortík, malá chodbička vedoucí nad požářiště, odkud se provádí jeho likvidace.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 22.07.2005. Verze pro tisk. O úroveň výše.